Heap Consulting

Svårt blir enkelt

Säkerhetsarbete skapar trygghet

Dagens samhälle ställer stora krav på en organisations säkerhetsarbete. Det är viktigt att arbeta kontinuerligt och systematiskt med säkerhetsfrågor i förebyggande syfte. Dessutom måste organisationen kunna hantera allvarliga händelser och kriser när de väl inträffar. Brister i säkerhetsarbetet kan leda till stora kostnader både räknat i pengar och i förlorat förtroende och anseende.

Vi på Heap Consulting skapar trygghet genom att hjälpa våra kunder att minska organisatoriska risker och vara väl förberedda när det oväntade inträffar. Vi ger våra kunder förutsättningar för att kunna vända en allvarlig händelse till en framgång.

Vägen till framgångsrikt säkerhetsarbete är enkla och tydliga strukturer och ett kontinuerligt arbete. Det visar våra erfarenheter efter att ha arbetat med dessa frågor tillsammans med ett stort antal kunder – allt ifrån små till marknadsledande företag samt myndigheter och kommuner.

Vårt erbjudande

Varje organisation är unik och har olika förutsättningar för sitt säkerhetsarbete. Därför är det viktigt att alltid anpassa alla lösningar efter de behov som föreligger. Heap Consulting har lång erfarenhet av olika aspekter av säkerhetsarbetet – allt från kris-, risk-, och kontinuitetshantering samt av arbete som linjeansvarig i marknadsledande företag.

Nedan beskrivs våra huvudområden:

Kris

Förberedelser är grunden för lyckad krishantering. Vi hjälper er att skapa en effektiv krisorganisation och den dokumentation som behövs. Genom olika typer av krisövningar höjs förmågan att hantera allvarliga händelser på ett effektivt och strukturerat sätt.

Kontinuitet

Kontinuitetshantering handlar i grunden om att planera för skydd av kritiska processer vid verksamhetsstörningar och möjligheten till alternativ drift. Vi hjälper till att hitta ett sätt att arbeta med kontinuitet som fungerar för er organisation.

Risk

Riskhantering är ett brett begrepp som innefattar arbetet med att förebygga risker och skapa en robust verksamhet. Vi har stor erfarenhet av olika analysmetoder och tillvägagångssätt och anpassar arbetet efter varje organisations förutsättningar.

Vi är Heap Consulting

Heap Consultings medarbetare har stor erfarenhet av säkerhetsarbete i olika typer av organisationer – alltifrån små företag till marknadsledande koncerner i olika branscher samt kommuner, myndigheter och annan samhällsviktig verksamhet. Tillsammans har vi skapat närmare hundra krisorganisationer, genomfört fler än tvåhundra krisövningar samt ett stort antal omfattande kontinuitets- och riskanalysprojekt.

Vi på Heap Consulting gör det enkelt och överskådligt och vi finns till hands när ni behöver stöd och råd.

Vårt mål är att vara er naturliga partner i säkerhetsfrågor. Läs mer om oss här.

Vad några av våra kunder säger om oss

 

Helena har arbetat hos oss på Koncernsäkerhet och ansvarat för fysisk säkerhet, kontinuitet och krisberedskap under ett års tid.
Struktur och noggrannhet är ledord i hennes sätt att arbeta samt förmågan att få saker att hända. Kan varmt rekommendera Heap Consulting!

Eva Dickner

Ansvarig för fysisk säkerhet, kontinuitet & krisberedskap, Skandia

Vi har använt oss av Heap Consulting till bland annat övningar och test av kontinuitetsplaner. Henrik och Helena är mycket kunniga och är väl förtrogna med hela skalan från risk, kris och kontinuitet. Vi är mycket nöjda med deras insatser.

Peder Beausang

Corporate Crisis Manager, Swedavia AB

Vi har anlitat Heap Consulting dels för att bygga upp en digital krisportal för samtliga krisgrupper inom verksamhetsområde Investering samt för planering och genomförande av både större och mindre krisövningar för flera olika krisgrupper. Jag är mycket nöjd med det professionella stöd vi fått.

Lennart Romin

Risk och kontinuitetsstrateg, Trafikverket

Våra samarbetspartners

 

Kontakta Heap Consulting

Kontakta oss gärna om du vill att vi ska hjälpa er organisation. Vi tar gärna ett möte och diskuterar era utmaningar.

Helena Imhäuser, helena@heapconsulting.se, telefon: 070-629 8404
Henrik Pettersson, henrik@heapconsulting.se, telefon: 070-692 8404

Det går också bra att fylla i formuläret nedan så återkommer vi till dig.