Vi bygger om vår webbplats

Heap Consulting har stor erfarenhet av att arbeta med både krishantering och riskhantering för små såväl som marknadsledande företag i olika branscher, kommuner, myndigheter och annan samhällsviktig verksamhet. Tillsammans har vi skapat över 50 krisorganisationer, genomfört fler än 170 krisövningar samt ett stort antal omfattande riskanalysprojekt.

Vi på Heap Consulting gör det enkelt och överskådligt och vi finns till hands när ni behöver stöd och råd. Vårt mål är att vara er naturliga partner i risk- och krishanteringsfrågor.

Vår webbplats är under ombyggnad. Kontakta oss gärna på:

Helena Imhäuser
070 – 629 84 04
helena@heapconsulting.se

Henrik Pettersson
070 – 692 84 04
henrik@heapconsulting.se